Generał

Anonimowość emocjonalna: życie i miłość po traumie